פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Sales Department

Our sales staff will be happy to answer any questions you have about buying omnilinks.net products and services.

 Legal/Abuse Department

Abuse Department handles all complaints, UCE Abuse, TOS Violations, DMCA Claim, Exploitable Scripts, Illegal Activities.